Цветан Недков – „Апронекс“ ООД Габрово © biz.gabrovo.net, Дестинация Успех

Цветан Недков – „Апронекс“ ООД

Фирма АПРОНЕКС е основана през 1989 г. в град Габрово като частно дружество по указ 56. Наименованието е абревиатура от Апаратно и ПРограмно Осигуряване На Електронни и Компютърни Системи, обозначаващо, съгласно тогавашното законодателство, предмета на дейност. През 1995 г. фирмата се регистрира като Дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.

Започнали преди повече от 25 години с изработката на машини и оборудване по задание на клиента, днес фирмата е предпочитан партньор и утвърден производител на българския пазар. Заедно със специализираните машини, разработени съгласно специфичните изисквания на клиентите, фирмата произвежда малки серии OEM продукти, както и изделия под собствени търговски марки.

През 2006 г. Апронекс ООД разработва и внедрява система за управление на качеството. В началото на 2007 г. Bureau Veritas сертифицира фирмата, съгласно стандарта ISO 9001:2000, със сертификат за одобрение No 212305.

Три години по-късно, в началото на 2010 г., фирмата е успешно ресертифицирана от SGS България. Актуалният сертификат е с номер HU10/4663.

АПРОНЕКС ООД притежава голям опит в автоматизирането на различни системи за управление на технологични процеси както и всички видове произвеждащи машини.

Фирмата е проектирала серия от уреди за локална и глобална автоматизация, включваща таймери, термоконтролери, броячи, релета за време и процес-контролери, със възможност за включване в локална мрежа с помощта на специализиран софтуер, разработен от АПРОНЕКС.

АПРОНЕКС ООД предлага тръбни, муфелни и камерни пещи, специално разработени за лабораторни или индустриални съоръжения за топлинна обработка, изискващи прецизен контрол на температурата, съоръжения за химичен анализ, обемно закаляване, отгряване, сушене или нагряване на всякакъв вид изделия.

АПРОНЕКС ООД проектира и произвежда широка гама от силови електронни устройства и оборудване, приложими за различни технологични процеси и системен контрол. Произвежданото оборудване включва: адаптивни силови източници, машини за индукционно нагряване, топене, закаляване и отгряване, ВЧ комутатори, постояннотокови инверторни заваръчни апарати и др.

Ултразвуковите устройства, произвеждани от АПРОНЕКС ООД са разработени на базата на новата H.P.P. Технология, която реализира един съвсем нов подход в света на ултразвуковите технологии. Технологията позволява програмиране и управление на всички звукови параметри, което осигурява изключителна свобода на управление и висока ефективност на работа за всяка сложна механична система, състояща се от произволни резониращи елементи.

Уебсайт: www.apronecs.bg

Вижте статия за „Апронекс“ ООД в Онлайн енциклопедия Габрово тук

Предимство или недостатък е да развиваш бизнес в малък град като Габрово

„Предимството е спокойствието на малкия град. Седалищата на много световни фирми се намират в малки градове. Така че въпросът е какво дава самият град. Мисля, че Габрово дава много“, споделя Цветан Недков.

Иновациите

„Ние постоянно разработваме нови продукти, не сме спирали да правим това 26 години. Инженеринговите задачи са изцяло свързани с иновации. Тръгваме към технологии на отворен код. Нямаме задръжки по отношение на новите ни разработки.“

Формулата на бизнес успеха

„Какво значи човек да е талантлив? Това означава 12 часа. А гениите работят по 24 часа. Формулата на успеха е труд и четене. Интернет даде едно предимство – това е безкрайната библиотека, но даде и един недостатък – накара младите хора само да кликат. Четете повече. Това е истината – колкото човек чете повече, толкова разбира колко по-малко знае и вижда колко повече може. Успехът е човек да свикне да чете и да чува.“

 

Разгледайте галерия с производствени кадри на „Апронекс“ ООД:

Видеоинтервюто с Цветан Недков е осъществено в рамките на проекта „Дестинация Успех. П.К. 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Проектът се реализира по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово и партньорството на Национална Априловска гимназия и Габрово Daily. Интервюто е взето на 14 юли 2015 г. Интервюиращ: Девора Илева.

Scroll to top