Стефан Деевски © biz.gabrovo.net, Дестинация Успех

Стефан Деевски

Интервюто със Стефан Деевски проследява богата му професионална биография още от самото й начало – от Базата за техническо развитие на телферното производство до генерален директор на „Мехатроника“ преди 1989 г.

„Започнах да работя в Базата за техническо развитие на телферното производство. Там започна и моята дисертация и станат кандидат на техническите науки в областта на автоматизацията на складовото стопанство. Моята специалност е промишлена електроника и автоматизация на промишлени процеси. Успехите, които имахме в Базата за телферостроене дадоха предпоставка за организирането в Габрово на комбинат в областта на промишлената електроника. За десет години ние успяхме да реализираме и да поставим на едно от първите места в България създаването на средства за автоматизация и решаване на индустриални проекти“, сподели Деевски.

По-нататъшната работа на Стефан Деевски е свързана с дейността му като управител на фирмата „AMK Задвижваща и управляваща тех-ника“- ЕООД. „През 1998 г. основахме фирма в Габрово с инвестиция на немската фирма АМК. Това е един холдинг, чийто основен предмет на дейност е създаване на средства за автоматизация. Аз поех този ангажимент и в разстояние на 17 години ние създадохме една сравнително добра фирма. Работехме в три направления – развитие на новите продукти на немския холдинг, производство на специализирани двигатели и инженерингова дейност. Около 50% от развойната дейност на фирмата майка беше в Габрово.

Формулата на успеха

„Трябва непрекъснато да се усвояват знания, особено в сегашното време, с условията, които предоставя интернет като информация. Непрекъснато да се усъвършенстваш. Да се учиш от това, което се случва в живота ти. Да преодоляваш трудностите в живота. Човешките отношения са в основата на всичко, във всеки един човек трябва да виждате положителното, а не отрицателното, да уважавате колегите си и техните успехи. Сам човек може да постигне успех, но големият успех идва с общите усилия на приятели и колеги.“

За Габрово

За мен Габрово е едно много добро място за развитие на младите хора. Традициите, които има Габрово в индустрията е голяма мотивация за младите хора да се реализират тук. Най-важната мотивация за един млад човек е да избере такава реализация, при която той чувства, че израства в своята специалност.

Гледайте интервюто със Стефан Деевски тук:

 

Видеоинтервюто със Стефан Деевски е осъществено в рамките на проекта „Дестинация Успех. П.К. 5300“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово. Проектът се реализира по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово и партньорството на Национална Априловска гимназия и Габрово Daily. Интервюто е взето на 22 юни 2015 г. в Туристически информационен център – Габрово. Интервюиращ: Мартина Цонева.

Scroll to top